English  加入收藏
品种编号 名称 拉丁名 花色 品种 大约株高(cm) 每克参考粒数 零售价 百克价 公斤价
007.04 蜀葵 Althaea rosea 堆盘型黄色 堆心系列 150 90 3 元/克 50 200
007.05 蜀葵 Althaea rosea 一年生混合 堆心系列 150 90 3 元/克 30 140
007.06 蜀葵 Althaea rosea 单瓣黑紫色 黑美人 150 90 3 元/克 50 230
007.07 蜀葵 Althaea rosea 重瓣紫红 丰满 180 90 5 元/克 60 230
007.08 蜀葵 Althaea rosea 重瓣黄色 黄蜂 180 90 5 元/克 60 230
007.09 蜀葵 Althaea rosea 重瓣鲜红 相思红 180 90 5 元/克 60 230
007.10 蜀葵 Althaea rosea 重瓣粉红 粉娇人 180 90 5 元/克 60 230
007.11 蜀葵 Althaea rosea 鲑色淡粉 180 90 5 元/克 60 230
007.12 蜀葵 Althaea rosea 重瓣混合色 夏季狂欢 180 90 5 元/克 60 140
007.13 盆栽蜀葵 Althaea rosea 红紫色 重瓣 50 90 6 元/克 100 380
007.14 盆栽蜀葵 Althaea rosea 鲜红色 重瓣 50 90 6 元/克 100 380
008.01 岩生庭芥 Alyssum saxatilis 金黄色 黄地毯 30 1200 6 元/克 150 350
008.02 黄花香雪球 Alyssum saxatilis 柠檬黄 20 1500 6 元/克 200 350
009.01 尾穗苋 Amaranthus caudatus 长穗全红 冲天 60 1500 3 元/克 20 90
009.02 红叶苋 Amaranthus caudatus 红叶红穗 冲天 120 1500 3 元/克 20 90
009.03 垂鞭苋 Amaranthus caudatus 黄绿色 垂鞭 100 1500 3 元/克 20 90
009.04 垂鞭苋 Amaranthus caudatus 红色 垂鞭 100 1500 3 元/克 20 90
009.05 垂鞭苋 Amaranthus caudatus 红色 直立棒槌型 100 1500 5 元/克 50 150
010.01 红苋 Amaranthus mangostanus 红叶 观叶 60 1500 3 元/克 20 150
011.01 三色雁来红 Amaranthus var.salicifolius Aekken 红黄绿 约瑟外衣 80 1500 3 元/克 80 320
备注:网络报价仅供参考,实际发货价格根据发货情况有所浮动;本站报价不含税及运费。
首页 上页 下页 尾页 转到: 2/63 20/页