English  加入收藏
品种编号 名称 拉丁名 花色 品种 大约株高(cm) 每克参考粒数 零售价 百克价 公斤价
006.01 美丽云草 Agrostis nebulosa 白色 星星点灯 25 8000 10 元/克 100 350
006.02 观赏草 Agrostis nebulosa 绿叶白色 25 8000 10 元/克 100 350
010.01 红苋 Amaranthus mangostanus 红叶 观叶 60 1500 3 元/克 20 150
011.01 三色雁来红 Amaranthus var.salicifolius Aekken 红黄绿 约瑟外衣 80 1500 3 元/克 80 320
012.01 雁来红 Amaranthus tricolor 铜红叶鲜红顶 灯饰 120 1500 7 元/克 80 320
012.02 雁来红 Amaranthus tricolor 铜红叶鲜红顶粉 火瀑布 120 1500 7 元/克 100 320
012.03 雁来红 Amaranthus tricolor 红叶红顶 双色叶 120 1447 7 元/克 100 320
013.01 雁来黄 Amaranthus var.aureus 绿叶顶黄 天灯 130 1425 7 元/克 100 320
026.01 文竹 Asparagus setaceus 翠绿 密叶 20 29 5 元/克 260 1200
027.01 山菠菜 Atriplex hortensis 红叶 观叶耐碱 160 260 2 元/克 50 110
027.02 山菠菜 Atriplex hortensis 黄叶 观叶耐碱 160 260 2 元/克 50 110
030.01 红柄藜菜 Beta vulgaris var. cicla 绿叶红茎 牛皮 20 42 4 元/克 80 230
030.02 红柄藜菜 Beta vulgaris var. cicla 红叶红茎 牛皮 20 42 4 元/克 80 230
036.01 叶牡丹 Brassica oleracea var.acephala 混色 皱叶 15 300 16 元/克 600 1700
036.02 叶牡丹 Brassica oleracea var.acephala 皱叶红 波浪 15 300 20 元/克 600 1700
036.03 叶牡丹 Brassica oleracea var.acephala 皱叶白 波浪 15 300 20 元/克 600 1700
036.04 叶牡丹 Brassica oleracea var.acephala 平叶红 红鸠 15 280 18 元/克 600 1700
036.05 叶牡丹 Brassica oleracea var.acephala 平叶白 白鸠 15 300 18 元/克 600 1700
053.01 银叶菊 Senecio cineraria 银灰小叶 灰毛 25 3500 15 元/克 500 2530
072.01 跳舞草 Codariocalyx motorius Ohashi 绿色 风流 50 290 10 元/克 400 0
备注:网络报价仅供参考,实际发货价格根据发货情况有所浮动;本站报价不含税及运费。
首页 上页 下页 尾页 转到: 1/3 20/页