English  加入收藏
品种编号 名称 拉丁名 花色 品种 大约株高(cm) 每克参考粒数 零售价 百克价 公斤价
002.01 观赏苘麻 Abutilon hybridum 混色 40 250 10 元/克 300 690
003.01 福寿花 Adonis aestivalis 单瓣艳红色 英雄美人 35 160 5 元/克 40 260
005.01 大花藿香蓟 Ageratum houstonianum 玫瑰粉 佳人 20 5500 8 元/克 150 580
005.02 大花藿香蓟 Ageratum houstonianum 浅蓝色 海洋 20 5500 8 元/克 150 580
005.03 大花藿香蓟 Ageratum houstonianum 海蓝色 蓝色多瑙河 25 5500 8 元/克 150 580
005.04 大花藿香蓟 Ageratum conyzoides 白色 夏威夷白 25 5500 8 元/克 150 580
005.05 大花藿香蓟 Ageratum conyzoides 中蓝 30 5500 8 元/克 150 580
005.06 心叶藿香蓟 Ageratum conyzoides 混三色 50 5500 8 元/克 150 580
007.01 蜀葵 Althaea rosea 堆盘型杏色 堆心系列 120 90 3 元/克 50 200
007.02 蜀葵 Althaea rosea 堆盘型雪白 堆心系列 150 90 3 元/克 50 200
007.03 蜀葵 Althaea rosea 堆盘型深红 堆心系列 150 90 3 元/克 50 200
007.04 蜀葵 Althaea rosea 堆盘型黄色 堆心系列 150 90 3 元/克 50 200
007.05 蜀葵 Althaea rosea 一年生混合 堆心系列 150 90 3 元/克 30 140
007.06 蜀葵 Althaea rosea 单瓣黑紫色 黑美人 150 90 3 元/克 50 230
007.13 盆栽蜀葵 Althaea rosea 红紫色 重瓣 50 90 6 元/克 100 380
007.14 盆栽蜀葵 Althaea rosea 鲜红色 重瓣 50 90 6 元/克 100 380
008.02 黄花香雪球 Alyssum saxatilis 柠檬黄 20 1500 6 元/克 200 350
009.01 尾穗苋 Amaranthus caudatus 长穗全红 冲天 60 1500 3 元/克 20 90
009.02 红叶苋 Amaranthus caudatus 红叶红穗 冲天 120 1500 3 元/克 20 90
009.03 垂鞭苋 Amaranthus caudatus 黄绿色 垂鞭 100 1500 3 元/克 20 90
备注:网络报价仅供参考,实际发货价格根据发货情况有所浮动;本站报价不含税及运费。
首页 上页 下页 尾页 转到: 1/38 20/页